Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji wybranych towarów akcyzowych z importu

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Optimisation of distribution resources planning for selected imported excise goods

Language

polish

Keywords
PL
  • planowanie zasobów dystrybucji
  • łańcuch dostaw
EN
  • distribution resources planning
  • supply chain
Abstract

PL Planowanie zasobów dystrybucji odgrywa znaczącą rolę w działalności i rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej. W niniejszej pracy doktorskiej przedstawiono prawne, organizacyjne i logistyczne uwarunkowania wymiany handlowej na terenie Unii Europejskiej przy założeniu, że przewożonym towarem są wyroby akcyzowe – w tym wypadku produkty alkoholowe. Na wstępie zdefiniowano podstawowe pojęcia związane ze specyfiką badanego problemu, a następnie przedstawiono istotę rozważanego zagadnienia badawczego. Przedstawiono listę głównych kryteriów i ograniczeń branych pod uwagę w trakcie planowania zasobów dystrybucji oraz zaproponowano ich matematyczny zapis wraz z podstawowymi przekształceniami. W oparciu o dane wejściowe przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe z wykorzystaniem Solvera, których przebieg i wyniki opisano w pracy. Badania oparto na danych z Kompanii Piwowarskiej SA – jednego z czołowych importerów wyrobów alkoholowych do Polski.

EN Distribution resources planning plays a significant role in activity and development of companies operating in a common market of the European Union. The doctoral dissertation describes the legal, organizational and logistic aspects of trade within the area of the European Union based on the assumption that excise goods are transported – in this case alcohol products. In the initial part of the dissertation basic notions related to the specific character of the given problem have been defined and then the essence of the research topic in question has been presented. The list of a general criteria and constrains, which are taken into account in the course of distribution resources as well as the mathematical notations with basic transformations have also been presented. Based on the input data computational experiments have been carried out with the use of the Solver. The course and results of the research are described in the dissertation. The research has been carried out based on the data collected from Kompania Piwowarska SA – one of the top importers of alcohol products to Poland.

Number of pages

238

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1856

On-line catalog

to20189982

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Hanczar

Place

Wrocław, Polska

Date

12.07.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ilona Jacyna-Gołda

Place

Warszawa, Polska

Date

04.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.