Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Optymalizacja planowania zasobów dystrybucji wybranych towarów akcyzowych z importu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optimisation of distribution resources planning for selected imported excise goods

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • planowanie zasobów dystrybucji
  • łańcuch dostaw
EN
  • distribution resources planning
  • supply chain
Streszczenie

PL Planowanie zasobów dystrybucji odgrywa znaczącą rolę w działalności i rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku Unii Europejskiej. W niniejszej pracy doktorskiej przedstawiono prawne, organizacyjne i logistyczne uwarunkowania wymiany handlowej na terenie Unii Europejskiej przy założeniu, że przewożonym towarem są wyroby akcyzowe – w tym wypadku produkty alkoholowe. Na wstępie zdefiniowano podstawowe pojęcia związane ze specyfiką badanego problemu, a następnie przedstawiono istotę rozważanego zagadnienia badawczego. Przedstawiono listę głównych kryteriów i ograniczeń branych pod uwagę w trakcie planowania zasobów dystrybucji oraz zaproponowano ich matematyczny zapis wraz z podstawowymi przekształceniami. W oparciu o dane wejściowe przeprowadzono eksperymenty obliczeniowe z wykorzystaniem Solvera, których przebieg i wyniki opisano w pracy. Badania oparto na danych z Kompanii Piwowarskiej SA – jednego z czołowych importerów wyrobów alkoholowych do Polski.

EN Distribution resources planning plays a significant role in activity and development of companies operating in a common market of the European Union. The doctoral dissertation describes the legal, organizational and logistic aspects of trade within the area of the European Union based on the assumption that excise goods are transported – in this case alcohol products. In the initial part of the dissertation basic notions related to the specific character of the given problem have been defined and then the essence of the research topic in question has been presented. The list of a general criteria and constrains, which are taken into account in the course of distribution resources as well as the mathematical notations with basic transformations have also been presented. Based on the input data computational experiments have been carried out with the use of the Solver. The course and results of the research are described in the dissertation. The research has been carried out based on the data collected from Kompania Piwowarska SA – one of the top importers of alcohol products to Poland.

Liczba stron

238

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1856

Katalog on-line

to20189982

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Hanczar

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

12.07.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ilona Jacyna-Gołda

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

04.06.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.10.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport