Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Maciej Bieńczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

maciej.bienczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 16

ResearcherID

A-8311-2015

ORCID

0000-0001-8030-946X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS