Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Maciej Bieńczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

maciej.bienczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 16

ORCID

0000-0001-8030-946X

ResearcherID

A-8311-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (10)

Raporty (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)