Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ poliglikoli etylenowych na własności elektrochemiczne elektrody cynkowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

133

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 111674

Katalog on-line

to2002020333

Pierwsza recenzja

Marian Paszkiewicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.01.1988

Język

polski

Druga recenzja

Wacław Wójciak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

08.01.1988

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

02.02.1988