Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości fotofizyczne pochodnych hemu i chlorofilu w roztworach i w obecności nanocząstek metalicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Photophysical properties of heme and chlorophyll derivatives in solutions and in the presence of metallic nanoparticles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • fotouczulacz
  • stan trypletowy
  • tlen singletowy
  • spektroskopia optyczna
  • terapia fotodynamiczna
EN
  • photosensitizer
  • triplet state
  • singlet oxygen
  • optical spectroscopy
  • photodynamic therapy
Liczba stron

70

Dziedzina wg OECD

nauki fizyczne

Dyscyplina wg KBN

fizyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1851

Katalog on-line

to20189993

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Gośliński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.08.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Polewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.08.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.09.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka