Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Simultaneous Connections Routing in Wavelength-Space-Wavelength Elastic Optical Switching Fabrics

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Algorytmy komutacji jednoczesnej w elastycznych optycznych polach komutacyjnych typu W-S-W.

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • switching system
  • optical switching
  • routing algorithm
  • simultaneous connection switching
  • elastic optical network
PL
  • system komutacyjny
  • komutacja optyczna
  • algorytm routingu
  • komutacja jednoczesna
  • elastyczna sieć optyczna
Streszczenie

EN This thesis deals with two kinds of elastic optical switching fabrics: WSW1(r; n; k) and WSW2(q; p; r; n; k). They consist of three stages with wavelength conversion capabilities in outer stages and space switching in the second stage. The rearrangeable nonblocking conditions (RNB) for simultaneous connections routing are derived and proved. We propose seven control algorithms and for these algorithms, based on matrix decomposition, derive and prove new RNB conditions. The results show that the algorithms reduce the required number of FSUs when we compare them with the strict-sense nonblocking architectures. For the WSW2(q; p; r; n; k), we propose two routing algorithms, and derive and prove RNB conditions. These algorithms reduce the number of switches in the middle stage as compared with earlier results for strict-sense and wide-sense nonblocking switching fabrics. They can be utilized in elastic optical switching nodes or in the optical circuit switching data center networks.

PL W rozprawie rozważono dwa rodzaje pola komutacyjne dla węzłów komutacyjnych w elastycznych sieciach optycznych: WSW1(r; n; k) i WSW2(q; p; r; n; k). Składają się one z trzech sekcji z możliwością konwersji długości fali w sekcjach zewnętrznych i komutacją przestrzenną w sekcji drugiej. Wyznaczono warunki konieczne i dostateczne przestrajalności. Zaproponowano siedem algorytmów wyboru drogi połączeniowej, bazujących na dekompozycji macierzy połączeń, i udowodniono dla nich nowe warunki przestrajalności. Otrzymane wyniki pokazują, że zaproponowane algorytmy wymagają mniej szczelin częstotliwościowych w porównaniu z polami nieblokowalnymi w wąskim sensie. Dla pola WSW2(q; p; r; n; k) zaproponowano dwa algorytmy oraz wyprowadzono i udowodniono warunki przestrajalności. Algorytmy te wymagają mniejszej liczby komutatorów w sekcji środkowej w porównaniu z polami nieblokowalnymi w wąskim sensie. Pola mogą być wykorzystywane w węzłach elastycznych sieci optycznych lub w centrach danych.

Liczba stron

144

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2070

Katalog on-line

to2020500443

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jacek Rak

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

29.06.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Walkowiak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

29.06.2020

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja