Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Simultaneous Connections Routing in Wavelength-Space-Wavelength Elastic Optical Switching Fabrics

Authors

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Algorytmy komutacji jednoczesnej w elastycznych optycznych polach komutacyjnych typu W-S-W.

Language

english

Keywords
EN
  • switching system
  • optical switching
  • routing algorithm
  • simultaneous connection switching
  • elastic optical network
PL
  • system komutacyjny
  • komutacja optyczna
  • algorytm routingu
  • komutacja jednoczesna
  • elastyczna sieć optyczna
Abstract

EN This thesis deals with two kinds of elastic optical switching fabrics: WSW1(r; n; k) and WSW2(q; p; r; n; k). They consist of three stages with wavelength conversion capabilities in outer stages and space switching in the second stage. The rearrangeable nonblocking conditions (RNB) for simultaneous connections routing are derived and proved. We propose seven control algorithms and for these algorithms, based on matrix decomposition, derive and prove new RNB conditions. The results show that the algorithms reduce the required number of FSUs when we compare them with the strict-sense nonblocking architectures. For the WSW2(q; p; r; n; k), we propose two routing algorithms, and derive and prove RNB conditions. These algorithms reduce the number of switches in the middle stage as compared with earlier results for strict-sense and wide-sense nonblocking switching fabrics. They can be utilized in elastic optical switching nodes or in the optical circuit switching data center networks.

PL W rozprawie rozważono dwa rodzaje pola komutacyjne dla węzłów komutacyjnych w elastycznych sieciach optycznych: WSW1(r; n; k) i WSW2(q; p; r; n; k). Składają się one z trzech sekcji z możliwością konwersji długości fali w sekcjach zewnętrznych i komutacją przestrzenną w sekcji drugiej. Wyznaczono warunki konieczne i dostateczne przestrajalności. Zaproponowano siedem algorytmów wyboru drogi połączeniowej, bazujących na dekompozycji macierzy połączeń, i udowodniono dla nich nowe warunki przestrajalności. Otrzymane wyniki pokazują, że zaproponowane algorytmy wymagają mniej szczelin częstotliwościowych w porównaniu z polami nieblokowalnymi w wąskim sensie. Dla pola WSW2(q; p; r; n; k) zaproponowano dwa algorytmy oraz wyprowadzono i udowodniono warunki przestrajalności. Algorytmy te wymagają mniejszej liczby komutatorów w sekcji środkowej w porównaniu z polami nieblokowalnymi w wąskim sensie. Pola mogą być wykorzystywane w węzłach elastycznych sieci optycznych lub w centrach danych.

Number of pages

144

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 2070

On-line catalog

to2020500443

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jacek Rak

Place

Gdańsk, Polska

Date

29.06.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

29.06.2020

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.07.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.