Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Remigiusz Rajewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

remigiusz.rajewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 18

ORCID

0000-0001-8632-9971

ResearcherID

G-2243-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (9)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (11)

Recenzje prac dyplomowych (11)

Wyniki (1)