Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zmiany obciążeń cieplnych budynków niemal zero energetycznych i ich wpływ na topologię układów grzewczych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Changes in thermal loads of nearly zero energy buildings and their impact on topology of heating systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ogrzewnictwo
  • budynki niemal zero-energetyczne
  • modelowanie
  • straty ciepła
  • zyski ciepła
EN
  • heating
  • nZEB
  • modeling
  • heat gains
  • heat looses
Liczba stron

118

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2009

Katalog on-line

to2020500410

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Lis

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

10.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Wojdyga

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

24.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka