Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ składu polimerowych membran inkluzyjnych na transport jonów metali

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The influence of the composition of polymer inclusion membranes on transport of metal ions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • polimerowe membrany inkluzyjne
  • fosfoniowe ciecze jonowe
  • cynk(II)
  • żelazo
  • morfologia
EN
  • polymer inclusion membranes
  • phosphonium ionic liquids
  • zinc(II)
  • iron
  • morphology
Liczba stron

177

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1814

Katalog on-line

to20159042

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marek Bryjak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

30.11.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Beata Pośpiech

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

28.11.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.04.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna