Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

magdalena.regel-rosocka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 71

ResearcherID

M-2474-2014

ORCID

0000-0002-4610-760X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (47)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS