Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kształtowanie sygnału zadanego w sterowaniu elektromechanicznych układów drgających

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Input shaping in control of electromechanical oscillating systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kształtowanie sygnału zadanego
  • układ wielomasowy
  • suwnica
  • optymalizacja roju cząstek
EN
  • input shaping
  • multi-mass system
  • crane system
  • Particle Swarm Optimization
Streszczenie

PL Prezentowana rozprawa doktorska ma na celu przedstawienie, badanie oraz analizę wykorzystania różnych algorytmów kształtowania sygnału zadanego dla elektromechanicznych układów drgających o parametrach stacjonarnych oraz implementację bardziej złożonych algorytmów kształtowania sygnału zadanego dla obiektów niestacjonarnych. Układy sterowania zaprezentowane w pracy można podzielić na 3 grupy – układy regulacji elektromechanicznych obiektów drgających bez wykorzystania kształtowania sygnału zadanego; znane metody kształtowania sygnału zadanego wspierające układ regulacji; algorytmy nowatorskie wspierające kształtowanie sygnału zadanego. Wśród nowatorskich metod wymienić można samostrojenie układów kształtowania sygnału, programową zmianę i adaptację parametrów bloku kształtowania sygnału czy optymalizację nastaw układu kształtowania sygnału z wykorzystaniem algorytmu bioinspirowalnego (PSO). Weryfikacja eksperymentalna została wykonana na przemysłowym układzie transportera podwieszanego.

EN The scientific purpose of published doctoral dissertation is aimed on presentation, implementation and analysis of various algorithms of input shaping for an electromechanical oscillating system with stationary parameters and the implementation of more complex methods for nonstationary systems as well. The control systems presented in the dissertation may be divided into 3 main groups – the electromechanical objects control systems without input shaping; known methods of input shaping (jerk limitation, notch filters, IS method and B-spline) as supporting algorithms for control systems; the innovative algorithms of input shaping support. As the innovative methods the autotuning of input shaping parameters, parameters scheduling and adaptation and optimization with bioinspired algorithm (PSO) may be mentioned. The research was conducted with usage of crane and simulation models of multi mass systems . The experimental verification was executed on a industrial overhead conveyer.

Liczba stron

196

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1812

Katalog on-line

to20179023

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Dębowski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

02.01.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Szabat

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

20.12.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.02.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: automatyka układów elektromechanicznych