Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie sygnału zadanego w sterowaniu elektromechanicznych układów drgających

Authors

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Input shaping in control of electromechanical oscillating systems

Language

polish

Keywords
PL
  • kształtowanie sygnału zadanego
  • układ wielomasowy
  • suwnica
  • optymalizacja roju cząstek
EN
  • input shaping
  • multi-mass system
  • crane system
  • Particle Swarm Optimization
Abstract

PL Prezentowana rozprawa doktorska ma na celu przedstawienie, badanie oraz analizę wykorzystania różnych algorytmów kształtowania sygnału zadanego dla elektromechanicznych układów drgających o parametrach stacjonarnych oraz implementację bardziej złożonych algorytmów kształtowania sygnału zadanego dla obiektów niestacjonarnych. Układy sterowania zaprezentowane w pracy można podzielić na 3 grupy – układy regulacji elektromechanicznych obiektów drgających bez wykorzystania kształtowania sygnału zadanego; znane metody kształtowania sygnału zadanego wspierające układ regulacji; algorytmy nowatorskie wspierające kształtowanie sygnału zadanego. Wśród nowatorskich metod wymienić można samostrojenie układów kształtowania sygnału, programową zmianę i adaptację parametrów bloku kształtowania sygnału czy optymalizację nastaw układu kształtowania sygnału z wykorzystaniem algorytmu bioinspirowalnego (PSO). Weryfikacja eksperymentalna została wykonana na przemysłowym układzie transportera podwieszanego.

EN The scientific purpose of published doctoral dissertation is aimed on presentation, implementation and analysis of various algorithms of input shaping for an electromechanical oscillating system with stationary parameters and the implementation of more complex methods for nonstationary systems as well. The control systems presented in the dissertation may be divided into 3 main groups – the electromechanical objects control systems without input shaping; known methods of input shaping (jerk limitation, notch filters, IS method and B-spline) as supporting algorithms for control systems; the innovative algorithms of input shaping support. As the innovative methods the autotuning of input shaping parameters, parameters scheduling and adaptation and optimization with bioinspired algorithm (PSO) may be mentioned. The research was conducted with usage of crane and simulation models of multi mass systems . The experimental verification was executed on a industrial overhead conveyer.

Number of pages

196

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1812

On-line catalog

to20179023

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Dębowski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

02.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Szabat

Place

Wrocław, Polska

Date

20.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.02.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: automatyka układów elektromechanicznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.