Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Application of selected meshless methods for analysis of flows in wavy conduits

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach

Language

english

Keywords
EN
  • meshless methods
  • wavy conduits
  • Trefftz method
  • method of fundamental solutions
  • global radial basis function collocation method
PL
  • metody bezsiatkowe
  • przewody pofalowane
  • metoda Trefftza
  • metoda rozwiązań podstawowych
  • metoda globalnej kollokacji promieniowymi funkcjami bazowymi
Abstract

EN Flows through wavy conduits exist in nature, namely in the human body, e.g. flow through a constricted arterial or peristaltic flow. Such flows occur also in the industry and in medicine. So far many different numerical methods have been applied for analysis of flows through wavy ducts in the literature, e.g. the finite element method, the boundary element method or the finite difference method. Meshless methods are an alternative to the finite element method commonly used in mechanics. The main purpose of the dissertation is to apply selected meshless collocation methods (the Trefftz method, the method of fundamental solutions, the global radial basis function collocation method) in analysis of flows in wavy conduits and to show their applicability in the considered problems.

PL Przepływy przez przewody powalowane występują w naturze - mianowicie w ludzkim ciele, np. przepływ przez zwężone naczynie krwionośne lub przepływ perystaltyczny. Tego typu przepływy występują również w przemyśle i medycynie. Jak dotąd w literaturze wiele różnych metod numerycznych były stosowanych w analizie przepływów przez pofalowane przewody, np. metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych lub metoda różnic skończonych. Metody bezsiatkowe są pewną alternatywą w stosunku do powszechnie stosowanej w mechanice metody elementów skończonych. Głównym celem rozprawy jest zastosowanie wybranych bezsiatkowych metod kollokacyjnych (metody Trefftza, metody rozwiązań podstawowych oraz metody globalnej kollokacji promieniowymi funkcjami bazowymi) w analizie przepływów przez pofalowane przewody oraz pokazanie ich stosowalności w rozważanych zagadnieniach.

Number of pages

207

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 1768

On-line catalog

to201680834

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Kosma

Place

Radom, Polska

Date

06.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Artur Maciąg

Place

Kielce, Polska

Date

02.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.12.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: mechanika, w specjalności: mechanika komputerowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.