Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Algorytmizacja ruchu robotów mobilnych z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekście metodyki VFO

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Motion algorithmization for mobile robots subject to state and input constraints in context of the VFO methodology

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sterowanie
  • planowanie ruchu
  • tunele zbieżności
EN
  • control
  • motion planning
  • funnels
Liczba stron

192

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2011

Katalog on-line

to2018998122

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ignacy Dulęba

Miejsce

Poznań, Polska

Data

05.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Trojnacki

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

26.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika, w specjalności: algorytmizacja ruchu robotów mobilnych