Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Gawron

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

tomasz.gawron@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 97

ORCID

0000-0003-0975-6077

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=TkaPyJUAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (9)

Raporty (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (1)