Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza procesu rozpylania w inhalatorach medycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The analysis of the atomization process in medical inhalers

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • aerozol
  • inhalator medyczny
  • proces rozpylania
  • średnia średnica kropli
  • rozkłady średnic kropel
EN
  • aerosol
  • medical inhaler
  • atomization process
  • mean droplet diameter
  • droplet size distribution
Liczba stron

231

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1747

Katalog on-line

to201780561

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Janina Lulek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

30.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Arkadiusz Moskal

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.06.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.11.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna