Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Matuszak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

magdalena.matuszak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 57

ORCID

0000-0002-6411-3915

ResearcherID

R-4689-2016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (40)

Rozdziały (34)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (1)

Wyniki (1)