Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Matuszak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

magdalena.matuszak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 57

ResearcherID

R-4689-2016

ORCID

0000-0002-6411-3915

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (28)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS