Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Kondensator litowo-jonowy oparty na pre-litowaniu in-situ elektrody grafitowej z dodatniej elektrody kompozytowej

Language

english

Keywords
EN
  • lithium-ion capacitor
  • organic electrolyte
  • intercalation
  • high voltage
  • cathode materials
PL
  • kondensator litowo-jonowy
  • elektrolit organiczny
  • interkalacja
  • wysokie napięcie pracy
  • materiały katodowe
Abstract

EN Adaptation of pre-lithation protocol with the use of the lithium ions originating from the composite postive electrode and determination of maximum operating voltage for an lithium-ion capacitor operating in organic electrolyte (LiPF6 ) have been done. Possible factors contributing to improvement in the electrochemical performance of the lithium-ion capacitor (LIC) in organic solution with use of compocite postive electrode as the internal source of lithium ions have been recognized. Alterations in compositon of the positive and negative electrode as intorduction of carbon nanotubes, use of different sacrifical lithium sourcesa or change of electrochemical condtions during formation of solid electrolyte interphase (S.E.I.), were revealed. Strategies to improve the cycle-life of LIC in oragnic electrolyte lithium heksafluorophosphate, essentially the proper equlibration of the electrode masses, adjusting the operational voltage, or pre-lithation condtions have been presented. Furthermore, a concept of lithium-ion capacitor pouch cell by implementing one of the configurations has been presented together with possible imrpovments.

PL Przeprowadzono adaptację protokołu interkalowania elektrody grafitowej przy pomocy litu pochodzącego z dodatniej elektrody kompozytowej oraz określono maksymalne napięcie pracy kondensatora litowo jonowego w organicznym elektrolicie na bazie heksafluorku litu. Zidentyfikowano czynniki wpływające na polepszenie pracy ogniwa w elektrolicie organicznym. Przedstawiono i zanalizowano modyfikacje poprawiające pracę elektrody dodatniej jak i elektrody ujemnej w odniesieniu do wydajności i długości pracy kondensatora litowo-jonowego w organicznym roztworze heksafluorku litu, głównie poprzez odpowiedni dobór napięcia jak i syntezę lekkich materiałów z dużą zawartością atomów litu. Ponadto, przedstawiono prototyp kondensatora-litowo jonowego w postaci ogniwa kieszonkowego oraz planów pozwalających na poprawę parametrów elektrochemicznych.

Number of pages

183

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1748

On-line catalog

to201780566

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrea Balducci

Place

Jena, Niemcy

Date

29.08.2016

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Stanisław Błażewicz

Place

Kraków, Polska

Date

29.08.2016

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.11.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.