Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Lithium-ion capacitors based on in-situ pre-lithiation of the graphite electrode from a composite positive electrode

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Kondensator litowo-jonowy oparty na pre-litowaniu in-situ elektrody grafitowej z dodatniej elektrody kompozytowej

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lithium-ion capacitor
  • organic electrolyte
  • intercalation
  • high voltage
  • cathode materials
PL
  • kondensator litowo-jonowy
  • elektrolit organiczny
  • interkalacja
  • wysokie napięcie pracy
  • materiały katodowe
Liczba stron

183

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1748

Katalog on-line

to201780566

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrea Balducci

Miejsce

Jena, Niemcy

Data

29.08.2016

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Stanisław Błażewicz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

29.08.2016

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.11.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna