Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. François Béguin

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

francois.beguin@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 85

ORCID

0000-0002-6189-1527

ResearcherID

G-3079-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (41)

Rozdziały (3)

Książki (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (4)

Wyniki (2)