Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. François Béguin

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

francois.beguin@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 85

ResearcherID

G-3079-2018

ORCID

0000-0002-6189-1527

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (30)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)