Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania zastosowania stopu z magnetyczną pamięcią kształtu w przetworniku pozycjonującym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Research on Application of Magnetic Shape Memory Alloy in Positioning Actuator

Język

polski

Liczba stron

118

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1752

Katalog on-line

to201680827

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Olaf Ciszak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.08.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Ryszard Dindorf

Miejsce

Kielce, Polska

Data

19.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.11.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: napędy mechatroniczne