Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości powierzchniowe i morfologia mukoadhezyjnych polimerów i ich mieszanin jako komponentów nośników leku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Surface properties and morphology of mucoadhesive polymers and their blends as components of drug carriers

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • właściwości powierzchniowe
  • pęcznienie
  • mukoadhezyjne polimery
  • systemy dostarczania leku
  • oddziałwania mucyna-modelowa błona biologiczna
EN
  • surface properties
  • swelling
  • mcoadhesive polymers
  • drug delivery systems
  • mucin-model biomembrane interactions
Liczba stron

148

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Aneta D. Petelska

Miejsce

Białystok, Polska

Data

22.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Kamil Wojciechowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

05.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.02.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne