Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Hermanowicz

Artykuły  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

michal.hermanowicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 10

ORCID

0000-0003-3505-6912

ResearcherID

H-7248-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (14)