Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Współczesne kierunki kształtowania architektury wystawienniczej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Contemporary directions for development of exhibition architecture

Language

polish

Keywords
PL
  • przestrzeń wystawy
  • architektura wystawiennicza
  • ekspozycje muzealne
  • stoiska targowe
  • potrzeby widza
EN
  • exhibition space
  • architecture exhibition
  • museum exhibitions
  • exhibition stands
  • the need for the viewer
Abstract

PL W dysertacji podjęto temat kształtowania przestrzeni wystawy jako zagadnienia projektowego skonfrontowanego z potrzebami widza. Celem badań jest identyfikacja współczesnych kierunków kształtowania architektury wystawienniczej obejmującej ekspozycje muzealne i wystawy targowe. Badania wykazały duży stopień złożoności architektury ekspozycyjnej oraz wyraźne podobieństwa w zakresie kształtowania przestrzeni ekspozycyjnej w muzeach i na imprezach targowych. Pozyskane informacje pozwoliły na wyodrębnienie rozwiązań projektowych, które w największym stopniu satysfakcjonują zwiedzających. Otrzymany obraz preferencji pozwolił stworzyć model kształtowania przestrzeni wystawy pod kątem potrzeb i oczekiwań widzów. Proponowane podejście stoi w opozycji do tradycyjnego (ciągle jeszcze rozpowszechnionego) sposobu kształtowania wystaw, gdzie koncepcje, życzenia i wymagania kuratorów wystaw (lub inwestorów w przypadku wystaw targowych) wyznaczają sposoby kształtowania ekspozycji wystawienniczych.

EN The dissertation discusses the subject of shaping the area of an exhibition as a design task confronted with the viewers’ needs. The aim of the study was to identify the modern trends in shaping exhibition architecture in relation to museum and trade fair exhibitions. The studies showed a high level of complexity of exhibition architecture and a high level of similarity between the shape of the exhibition area in museums and at trade fairs. The data obtained allowed the author to distinguish design solutions which can satisfy the viewers’ needs to the greatest extent possible. The image of preferences obtained made it possible to create a model of shaping the exhibition space which pays special attention to the viewers’ needs and expectations. The approach suggested is in opposition to the traditional method of shaping exhibitions (which is still widespread), where the concept, wishes and requirements of exhibition curators (or investors, in case of trade fairs) set out the methods of shaping exhibition space.

Number of pages

205

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 1782

On-line catalog

to201680800

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Kadłuczka

Place

Kraków, Polska

Date

10.06.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Obracaj

Place

Opole, Polska

Date

24.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: architektura wystawiennicza

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.