Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

E-mail

wojciech.bonenberg@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 62

ORCID

0000-0002-0301-6556

ResearcherID

O-3932-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (37)

Książki (7)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (15)

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (83)

Recenzje prac dyplomowych (52)