Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka budowy zautomatyzowanego systemu projektowania wyrobów wariantowych z zastosowaniem narzędzi inżynierii wiedzy

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of building an automated system for design of configurable products using knowledge based engineering

Language

polish

Keywords
PL
  • CAD
  • KBE
  • automatyzacja projektowania
  • masowa kastomizacja
EN
  • CAD
  • KBE
  • automatic design
  • mass customization
Abstract

PL Tematem pracy jest metodyka budowy systemu informatycznego, spełniającego wymagania strategii masowej kastomizacji, w której konfiguracja wariantu wyrobu może być realizowana przez jego odbiorcę, natomiast projekt wariantu wyrobu przygotowywany jest w przedsiębiorstwie w sposób automatyczny, czyli bez udziału konstruktora. Metodyka przedstawiona została w formie procedury, proponując tok postępowania przy budowie zautomatyzowanego systemu projektowania wyrobów wariantowych oraz wybrane narzędzia w zakresu inżynierii wiedzy, wspierające pozyskanie, zapis i implementację wiedzy o sposobach projektowania wyrobu wariantowego.

EN Subject of the thesis is a methodology of building a computer software system, meeting requirements of the mass customization strategy, in which configuration of a product variant can be realized by its recipient, while design of the variant is prepared in the company in an automated way, i.e. without participation of a design engineer. The methodology was presented in a form of procedure, proposing a way of conducting work during building an automated system for design of configurable products, as well as selected tools of the knowledge based engineering, aiding gathering, recording and implementation of knowledge about methods of designing variant products.

Number of pages

132

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1784

On-line catalog

to201680824

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Józef Gawlik

Place

Kraków, Polska

Date

14.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Lipski

Place

Lublin, Polska

Date

08.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria produkcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.