Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Klasy wnioskowania statystycznego dla oceny wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Classes of Statistical Inference to Assess the Compressive Strength of Concrete During Continuous Production of Concrete Mix

Language

polish

Keywords
PL
 • kontrola ciągłej produkcji mieszanki betonowej
 • wytrzymałość betonu na ściskanie
 • rozdział wyników badań wytrzymałości betonu
 • rodzina betonów
 • wnioskowanie statystyczne
 • karty kontrolne Shewharta
 • niezawodność konstrukcji
EN
 • control of the continuous production of concrete mix
 • compressive strength of concrete
 • division of compressive strength results of concrete
 • family of concrete
 • statistical inference
 • Shewhart control charts
 • reliability of structure
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono klasy wnioskowania statystycznego dla oceny wytrzymałości betonu na ściskanie przy ciągłej produkcji mieszanki betonowej. W oparciu o wnioskowanie statystyczne sformułowano teoretyczne podstawy kontroli produkcji z uwzględnieniem czynnika czasu. Zaproponowano i scharakteryzowano czynne metody kontroli – metodę kontroli opartą na statystycznie istotnych przedziałach odchylenia standardowego, metodę kart kontrolnych oraz metodę podziału ciągu wyników badań wytrzymałości betonu na ściskanie na rodziny betonów, czyli na grupy wyników reprezentujące statystyczną niezmienność parametrów wytrzymałościowych. Przedstawiono przykłady zastosowania powyższych metod kontrolnych, jako możliwe do wykorzystania przy prowadzeniu ciągłej produkcji mieszanki betonowej.

EN The thesis presents classes of statistical inference to assess the compressive strength of concrete during continuous production of concrete mix. Basing on the statistical inference, theoretical basis for the production control was formulated taking into account the time factor. Active control methods were proposed and characterized: a control method based on statistically significant intervals of standard deviation, a method of control charts and a method of dividing the sequence of compressive strength results of concrete into concrete families, i.e. the groups of results representing statistical invariance of compressive strength parameters. Examples of application of the above mentioned control methods were presented as possible to use with the continuous production of concrete mix.

Number of pages

205

Signature of printed version

DrOIN 1797

On-line catalog

to201680819

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Lesław Brunarski

Place

Warszawa, Polska

Date

09.05.2016

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Izabela Skrzypczak

Place

Rzeszów, Polska

Date

12.05.2016

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: budownictwo ogólne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.