Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Lokalizacja uszkodzeń w materiałach kompozytowych przy użyciu hybrydowej metody badań nieniszczących

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Detection of cracks in composite materials using hybrid non-destructive testing method

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wibro-termografia
  • ultradźwięki
  • kompozyt
  • termogram
  • analiza czasowo-częstotliwościowa
EN
  • vibro-thermography
  • ultrasound
  • composite
  • thermogram
  • time-frequency analysis
Liczba stron

125

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1798

Katalog on-line

to201780873

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Artur Maciąg

Miejsce

Kielce, Polska

Data

18.04.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Aleksander Olejnik

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

23.09.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.05.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria lotnicza i kosmiczna