Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Robert Kłosowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

robert.klosowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 31

PBN ID

3922103

ResearcherID

F-7533-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (17)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS