Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Artur Bugała

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

artur.bugala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 82

PBN ID

3922077

ORCID

0000-0002-3321-4545

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS