Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Methodology of Designing Residential Buildings with a Positive Energy Balance

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • budynki o dodatnim bilansie energetycznym
  • metodyka projektowania
  • analizy wielokryterialne
EN
  • Plus Energy buildings
  • planning methodology
  • multicriteria analysis
Streszczenie

PL W rozprawie omówiono problematykę projektowania budynków mieszkalnych o dodatnim bilansie energetycznym. Zaproponowano nowatorskie podejście do projektowania oparte na autorskim algorytmie. Praca składa się z trzech głównych części – studialnej, badawczej oraz analitycznej i ośmiu rozdziałów.

EN The dissertation discusses the issues of designing residential buildings with a positive energy balance. An innovative approach to design based on an original algorithm was proposed. The paper consists of three major parts – study, research and analysis – in eight chapters.

Liczba stron

203

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2078

Katalog on-line

to2021500469

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Danielewicz

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

01.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Robert Sekret

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

30.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.01.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka