Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego ciśnieniowymi i prądowymi technikami membranowymi z roztworów modelowych i rzeczywistych płynów pofermentacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Separation of Alpha-Ketoglutaric Acid by Pressure-Driven and Current-Driven Membrane Techniques from Model and Real Fermentation Broths

Language

polish

Keywords
PL
  • płyn pofermentacyjny
  • techniki membranowe
  • kwas alfa-ketoglutarowy
EN
  • fermentation broth
  • membran techniques
  • alpha-ketoglutaric acid
Abstract

PL Kwasy i ketokwasy karboksylowe oraz poliole należą do grupy tzw. „zielonych chemikaliów” mających potencjalnie szeroki zakres zastosowań praktycznych w przemyśle farmaceutycznym oraz medycynie. Spośród znanych bio-kwasów karboksylowych (tj. produktów powstałych na drodze fermentacji) szczególnie wysoki potencjał aplikacyjny wykazuje kwas alfa-ketoglutarowy (AKG). W pracy doktorskiej zbadano przydatność ciśnieniowych (ultrafiltracja (UF), nanofiltracja (NF)) oraz prądowych procesów membranowych (elektrodializa z membraną bipolarną (EDBM)) należących do grupy technik separacji, szeroko stosowanych w procesach wydzielania związków organicznych z płynów pofermentacyjnych głównie ze względu na swój proekologiczny charakter. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano i przeprowadzano proces wydzielania AKG z rzeczywistego płynu pofermentacyjnego w wieloetapowym układzie separacji typu: wirowanie – ultrafiltracja – nanofiltracja – EDBM – zatężanie próżniowe – krystalizacja. Stwierdzono, że zastosowanie opracowanej wieloetapowej procedury separacji pozwala na wydzielenie AKG o wysokiej czystości równej 94,8%.

EN Acids and keto carboxylic acids and polyols belong to a wide group of green chemicals having a potential wide range of practical applications in the pharmaceutical and medical industries. Among the known bio-carboxylic acids (i.e. products resulting from fermentation pathway), alpha-ketoglutaric acid (AKG) has a particularly high application potential. In this work the usefulness of pressure (ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF)) and current-driven membrane processes (bipolar membrane electrodialysis (EDBM)) for the separation of AKG acid was assessed. Based on research results, a multi-stage membrane separation system was developed: centrifugation - ultrafiltration - nanofiltration - EDBM - vacuum concentration - crystallization and applied to selective separation of AKG from the actual post-fermentation broth. It was found that the application of the multi-stage separation procedure allows for the recovery of AKG of high purity equal to 94.8%.

Number of pages

151

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2111

On-line catalog

to2021998649

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Irena Korus

Place

Gliwice, Polska

Date

06.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Katarzyna Majewska-Nowak

Place

Wrocław, Polska

Date

16.12.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.03.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.