Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego ciśnieniowymi i prądowymi technikami membranowymi z roztworów modelowych i rzeczywistych płynów pofermentacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Separation of Alpha-Ketoglutaric Acid by Pressure-Driven and Current-Driven Membrane Techniques from Model and Real Fermentation Broths

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • płyn pofermentacyjny
  • techniki membranowe
  • kwas alfa-ketoglutarowy
EN
  • fermentation broth
  • membran techniques
  • alpha-ketoglutaric acid
Streszczenie

PL Kwasy i ketokwasy karboksylowe oraz poliole należą do grupy tzw. „zielonych chemikaliów” mających potencjalnie szeroki zakres zastosowań praktycznych w przemyśle farmaceutycznym oraz medycynie. Spośród znanych bio-kwasów karboksylowych (tj. produktów powstałych na drodze fermentacji) szczególnie wysoki potencjał aplikacyjny wykazuje kwas alfa-ketoglutarowy (AKG). W pracy doktorskiej zbadano przydatność ciśnieniowych (ultrafiltracja (UF), nanofiltracja (NF)) oraz prądowych procesów membranowych (elektrodializa z membraną bipolarną (EDBM)) należących do grupy technik separacji, szeroko stosowanych w procesach wydzielania związków organicznych z płynów pofermentacyjnych głównie ze względu na swój proekologiczny charakter. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano i przeprowadzano proces wydzielania AKG z rzeczywistego płynu pofermentacyjnego w wieloetapowym układzie separacji typu: wirowanie – ultrafiltracja – nanofiltracja – EDBM – zatężanie próżniowe – krystalizacja. Stwierdzono, że zastosowanie opracowanej wieloetapowej procedury separacji pozwala na wydzielenie AKG o wysokiej czystości równej 94,8%.

EN Acids and keto carboxylic acids and polyols belong to a wide group of green chemicals having a potential wide range of practical applications in the pharmaceutical and medical industries. Among the known bio-carboxylic acids (i.e. products resulting from fermentation pathway), alpha-ketoglutaric acid (AKG) has a particularly high application potential. In this work the usefulness of pressure (ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF)) and current-driven membrane processes (bipolar membrane electrodialysis (EDBM)) for the separation of AKG acid was assessed. Based on research results, a multi-stage membrane separation system was developed: centrifugation - ultrafiltration - nanofiltration - EDBM - vacuum concentration - crystallization and applied to selective separation of AKG from the actual post-fermentation broth. It was found that the application of the multi-stage separation procedure allows for the recovery of AKG of high purity equal to 94.8%.

Liczba stron

151

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2111

Katalog on-line

to2021998649

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Irena Korus

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

06.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Katarzyna Majewska-Nowak

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

16.12.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.03.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodnicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne