Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie konstrukcji planarnego czujnika pola magnetycznego opartego o zjawisko nadzwyczajnego magnetooporu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

73

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1740

Katalog on-line

to201680902

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Janusz Dubowik

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.03.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Arkadiusz Ptak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.03.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.04.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka