Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Arkadiusz Ptak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Fizyki

E-mail

arkadiusz.ptak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 33

ORCID

0000-0001-8570-0863

ResearcherID

A-9723-2013

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)