Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Planarne absorbery metamateriałowe dla promieniowania elektromagnetycznego z zakresu terahercowego

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Planar metamaterial absorbers for electromagnetic radiation in the terahertz range

Language

polish

Keywords
PL
  • metamateriał
  • promieniowanie terahercowe
  • absorpcja
  • transmisja
  • odbicie
EN
  • metamaterial
  • terahertz radiation
  • absorption
  • transmission
  • reflection
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy właściwości odbiciowych, transmisyjnych i absorpcyjnych metamateriałowych absorberów terahercowych (TMA), a także ich właściwości elektromagnetycznych określonych przez efektywne parametry, takie jak impedancja falowa i współczynnik załamania lub przenikalność elektryczna i przenikalność magnetyczna. W pracy doktorskiej omówione są dwa typy planarnych TMA – absorbery posiadające dwukrotną oraz czterokrotną oś symetrii prostopadłą do ich powierzchni. W przypadku dwukrotnej osi symetrii absorpcja zależy od kierunku polaryzacji fali elektromagnetycznej padającej prostopadle na powierzchnię absorbera, natomiast dla czterokrotnej osi symetrii kierunek polaryzacji fali nie wpływa na absorpcję. Prezentowane TMA są również sklasyfikowane ze względu na ich funkcjonalność jako absorbery transmisyjne lub odbiciowe.

EN The doctoral dissertation concerns the reflection, transmission and absorption properties of metamaterial terahertz absorbers (TMA) as well as their electromagnetic properties determined by effective parameters such as wave impedance and refractive index or electrical permittivity and magnetic permeability. The doctoral dissertation discusses two types of planar TMAs - absorbers with a twofold and a fourfold symmetry axis perpendicular to their surfaces. In the case of the twofold axis of symmetry, absorption depends on the direction of polarization of the electromagnetic wave incident perpendicularly on the absorber surface, while for the fourfold axis of symmetry, the direction of wave polarization does not affect absorption. The presented TMAs are also classified due to their functionality as transmission or reflection absorbers.

Number of pages

114

OECD domain

materials engineering

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 2109

On-line catalog

to2021500485

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Janusz Parka

Place

Warszawa, Polska

Date

10.01.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Arkadiusz Ptak

Place

Poznań, Polska

Date

21.01.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.02.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.