Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ rodzaju matrycy na transport kwasu szczawiowego, winowego oraz mlekowego przez polimerowe membrany inkluzyjne

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of type of polymer matrix on transport of oxalic, tartaric and lactic acids through polymer inclusion membranes

Language

polish

Keywords
PL
  • polimerowe membrany inkluzyjne
  • kwasy organiczne
  • imidazol
  • separacja
  • matryca polimerowa
EN
  • polymer inclusion membrane
  • organic acids
  • imidazoles
  • separation
  • polymer matrix
Abstract

PL Istotą prowadzonych w ramach realizacji pracy doktorskiej badań było zaprezentowanie techniki membranowej z wykorzystaniem polimerowych membran inkluzyjnych jako bezpiecznej i innowacyjnej techniki separacyjnej w zastosowaniu do wydzielania kwasów organicznych. W związku z tym, głównym założeniem pracy było określenie wpływu rodzaju polimerowej matrycy membrany na transport kwasów szczawiowego, winowego i mlekowego jak również zbadanie możliwości zastosowania polimerowych membran inkluzyjnych do rozdziału składników mieszaniny badanych kwasów. Podczas realizacji badań zastosowano trioctan celulozy, octanobutanian celulozy, octanopropionian celulozy i poli(chlorek winylu) jako matryce polimerowe oraz 1-alkiloimidazole i 1 alkoksymetyloimidazole pełniące rolę przenośnika. Realizacja niniejszej pracy pozwoliła na wyjaśnienie niezbędnych zagadnień w zakresie polimerowych membran inkluzyjnych jako metody separacyjnej kwasów organicznych. Dodatkowo, metoda separacji z użyciem polimerowych membran inkluzyjnych posiada szerokie możliwości badawcze ze względu na szereg parametrów mających wpływ na zdolność separacyjną.

EN The essence of research conducted within the framework of dissertation was to present membrane technique using polymer inclusion membranes as a safe and innovative separation technique applied to organic acids isolation. Therefore, the main objective of this study was to determine the effect of type of polymer matrix on transport rate of oxalic, tartaric and lactic acids and also the possibility of using the polymer inclusion membranes for the separation of constituents of mixture organic acids. During the conduction of study, cellulose triacetate, cellulose acetate butyrate, cellulose acetate propionate and polyvinyl chloride were applied as polymer matrixes and 1-alkylimidazole and 1-alkoxymethylimidazole were used as carriers. Conduction of this study allowed the explanation of essential issues of polymer inclusion membranes as a method for separating organic acids, In addition, method of separation using polymer inclusion membranes has extensive research capabilities due to a number of parameters affecting the ability of separation.

Number of pages

187

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 1739

On-line catalog

to201680908

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Religa

Place

Radom, Polska

Date

28.01.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr P. Wieczorek

Place

Opole, Polska

Date

15.12.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.03.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.