Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Mariusz Bogacki

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

mariusz.bogacki@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 79

PBN ID

1484232

ResearcherID

H-8519-2014

ORCID

0000-0003-3136-0677

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.5 Inżynieria chemiczna: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS