Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Mariusz Bogacki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

mariusz.bogacki@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 79

ORCID

0000-0003-3136-0677

ResearcherID

H-8519-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.5 Inżynieria chemiczna: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (9)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (43)

Recenzje prac dyplomowych (45)