Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ korozji kolektora prądowego na pracę elektrody dodatniej w ogniwie litowo-jonowym

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of current collector corrosion on performance of positive electrode in lithium-ion battery

Language

polish

Keywords
PL
  • ogniwo litowo-jonowe
  • elektroda dodatnia
  • korozja
  • starzenie
EN
  • lithium-ion battery
  • positive electrode
  • corrosion
  • ageing
Abstract

PL Tematyka rozprawy doktorskiej dotyczy zjawisk korozji i anodowego roztwarzania aluminiowego kolektora prądowego elektrody dodatniej w ogniwach litowo-jonowych. Zwrócono uwagę na wpływ czynników zewnętrznych (temperatura) i projektowych (natura chemiczna soli litu, skład rozpuszczalnika soli litu) na badane zjawiska. Część doświadczalną pracy można podzielić na trzy części. W pierwszej z nich zastosowano statystyczną metodę planowania i optymalizacji eksperymentu, aby uporządkować czynniki zmienne względem ich znaczenia na badane zjawiska. W drugiej części przeprowadzono badania wpływu podanych czynników w sposób klasyczny, analizując wpływ jednego czynnika w każdej próbie. Z kolei w trzeciej części zaprezentowano syntezę i właściwości elektrochemiczne modyfikowanych tlenków litowo-niklowo-manganowo-kobaltowych. Hierarchia według czynnika o malejącym wpływie na zjawisko jest następująca: natura chemiczna soli litu, temperatura, skład rozpuszczalnika.

EN The subject of the doctoral thesis concerns the corrosion and anodic dissolution of the aluminium current collector in Li-ion batteries. The influence of the external factors (temperature) and design factors (chemical nature of conductive salt, the composition of the solvent) was highlighted. The experimental part of the dissertation can be divided into three sections. The first one is focused on the statistical method of experiment design to order the process variables according to their impact on the scientific problem. In the second, the experiments are conducted conventionally to analyse the influence of one factor at a time. The last section presents the synthesis and characterisation of modified nickel-manganese-cobalt oxides. The hierarchy of the selected factors from the one with the largest impact is the following: chemistry of the lithium salt, temperature, composition of the solvent.

Number of pages

207

OECD domain

life sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2130

On-line catalog

to2021998656

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Molenda

Place

Kraków, Polska

Date

17.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jacek Ryl

Date

06.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.07.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.