Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza przepięć w powłokach kabli 110 kV w liniach ze specjalnym uziemieniem żył powrotnych i określenie zasad doboru ograniczników przepięć

Authors

| [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Sheath overvoltage analysis of 110 kV cable systems with special bonding and determination of rules for sheath voltage limiters selection

Language

polish

Keywords
PL
  • ograniczniki przepięć
  • krzyżowanie żył powrotnych
  • linie kablowe 110 kV
  • ATP-EMTP
EN
  • SVL
  • Cross Bonding
  • HV underground cable lines
  • ATP-EMTP
Abstract

PL W pracy doktorskiej podjęto próbę uporządkowania istniejącej wiedzy dotyczącej linii kablowych ze specjalnym uziemieniem żył powrotnych głównie w zakresie modelowania komputerowego i sposobu przeprowadzenia analizy przepięć (stanów przejściowych) występujących w badanym układzie. Rozprawa opisuje procedurę wyznaczenia wartości spodziewanych maksymalnych przepięć dorywczych, z zastosowaniem technik komputerowych, stanowiących podstawę doboru urządzeń do ochrony powłok/osłon i jednocześnie przekładek izolacyjnych muf separacyjnych kabli 110 kV.

EN The thesis is an attempt for organizing actual knowledge about overvoltage analysis of high voltage cable lines with special bonding as well as cable system computer modelling. The thesis describes proposed by author process of selection of the parameters of SVL’s. Within this process, as a fundamental part of overvoltage analysis of high voltage cable system with special bonding, precise guidelines are proposed, which are required for modeling the cable system and carry out the analysis, which are required for selection of correct SVL device on basis of calculations and EMTP simulation results.

Number of pages

160

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 2151

On-line catalog

to2022500510

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Czapp

Place

Gdańsk, Polska

Date

30.08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Sowa

Place

Gliwice, Polska

Date

12.08.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.11.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.