Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Identyfikacja cech symulatora samochodu osobowego i ocena jego zastosowania w szkoleniu kierowców

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Identification of features of a passenger car simulator and an analysis of its application in driver training

Language

polish

Keywords
PL
  • symulacja
  • symulator
  • szkolenia
  • identyfikacja
  • kierowcy
EN
  • simulation
  • simulator
  • training
  • identification
  • drivers
Abstract

PL Przedmiotem niniejszej pracy była identyfikacja wybranych cech symulatora samochodu osobowego i jego ocena zastosowania w tematyce szkolenia kierowców. Temat zrealizowano w dwóch etapach. Pierwszym etapem pracy badawczej była identyfikacja wybranych cech stanowiska symulacyjnego pojazdu osobowego oraz ich ocena. Natomiast druga część polegała na opracowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu badawczego. Głównym celem było wsparcie nauczania zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz ekologią transportu pojazdów drogowych realizowanych przy pomocy treningów symulacyjnych. Doświadczenia bazowały na zobrazowaniu różnic miedzy stylami jazdy, takimi jak: zapoznawczym, ekonomicznym oraz agresywnym. Narzędziem bazowym realizacji pracy jest zestaw symulacyjny AS1200-6 AutoSim, należącym do Instytutu Siników Spalinowych i Transportu.

EN The subject of this paper was to identify selected elements of a passenger car simulator and to assess its use in the field of driver training. The topic was realized in two stages. The first stage of the research was the identification of selected features of the passenger vehicle simulation stand and their evaluation. The second part consisted in developing and conducting a research experiment. The main task was to support the teaching of issues related to the safety and ecology of road vehicle transport by means of simulation trainings. The experience was based on illustrating the differences between driving styles, such as introducing, economic and aggressive ride. The base tool for the work is the AS1200-6 AutoSim simulation set, which belongs to the Institute of Combustion Engines and Transport.

Number of pages

103

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2149

On-line catalog

to2022500504

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Boguś

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.10.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Świderski

Place

Warszawa, Polska

Date

15.10.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.11.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.