Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Mikrostruktura, właściwości fizyczne i elektrochemiczne modyfikowanych nanokrystalicznych stopów i kompozytów typu TiNi i Ti2Ni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Microstructure, physical and electrochemical properties of nanocrystalline TiNi and Ti2Ni type materials

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • mechaniczna synteza
  • stopy Ti-Ni
  • magazynowanie wodoru
  • akumulatory typu Ni-MH
EN
  • mechanical alloying
  • Ti-Ni alloys
  • hydrogen storage
  • Ni-MH secondary batteries
Liczba stron

80

Dziedzina wg OECD

nanotechnologia

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1744

Katalog on-line

to201680851

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Tomasz Brylewski

Miejsce

Kraków, Polska

Data

05.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Maria Sozańska

Miejsce

Katowice, Polska

Data

15.01.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.02.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: materiały nanokrystaliczne, energetyka wodorowa