Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Hypercompression of test data

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Hiperkompresja danych testowych

Language

english

Keywords
EN
  • design for testability
  • scan chain
  • low power test
  • compression of test data
  • deterministic test
PL
  • testowanie układów cyfrowych
  • ścieżka testująca
  • testowanie o ograniczonym poborze energii
  • kompresja danych testowych
  • testowanie deterministyczne
Abstract

EN The thesis introduces a number of methods that target two important aspects of a test preparation process: test set compaction and test data compression. First, a novel test set compaction methodology employing a state-of-the-art SAT-based automatic test pattern generation (ATPG) algorithm is presented. In principle, it is based on a dimensionality reduction paradigm that works with a meaningful representation of test patterns using external and internal necessary assignments to determine small groups of potentially compatible faults. These faults are subsequently retargeted by the robust SAT-based ATPG and its solvers producing a single test pattern for the entire group, thus making the resultant test set smaller in size. The subsequent part of the thesis presents a new test compression scheme that aims at achieving encoding efficiency higher than any best-to-date sequential compression methods. The approach is based on a key observation that among care bits populating test cubes only a very few have a status of necessary assignments (their locations cannot be changed), whereas the remaining ones have alternative sites. These test cubes are used to form circular test templates which synergistically control a decompressor and guide back ATPG to find assignments yielding highly compressible test patterns. The last part of this work proposes a next step in developing a new class of test data compression schemes. Although it builds on the paradigm recalled in the previous paragraph, it further limits silicon overhead, remains non-intrusive to the core logic, and elevates compression ratios. More importantly, however, it is inherently a low-power test solution that alleviates problems related to fault coverage drop and pattern count inflation caused by power constraints. Extremely small test templates make that scheme very flexible – it is capable of attaching a template to every pattern at a negligible cost related to test time and data volume, especially when working with a very few ATE channels. All solutions presented in the thesis have been thoroughly verified through experimental results obtained for a variety of industrial and open-source benchmark circuits representing the latest technology nodes while varying with respect to design styles and scan methodologies, to name just a few factors that were taken into account.

PL W pracy podjęto próbę rozwiązania dwóch istotnych zagadnień: minimalizacji liczby wektorów testowych (co w efekcie oznacza skrócenie czasu testowania) oraz redukcji wolumenu danych niezbędnych w procesie aplikacji właściwych testów. W pierwszej części rozprawy podano metodę ograniczenia liczby wektorów testowych, początkowo otrzymanych za pomocą konwencjonalnych algorytmów automatycznej generacji testów. W zaproponowanym podejściu wykorzystano technikę redukcji wymiaru, tj. proces zmniejszania liczby zmiennych branych pod uwagę w trakcie analizy wektorów testowych. Zgodnie z tym podejściem, początkowy zbiór wektorów testowych, a w szczególności zbiór jego wartości koniecznych, jest wykorzystywany do zdefiniowania małych grup uszkodzeń potencjalnie zgodnych (wykrywanych za pomocą tego samego pobudzenia). Następnie wektory testowe są generowane ponownie za pomocą heurystycznych algorytmów stosowanych tradycyjnie w rozstrzyganiu problemu spełnialności formuł logicznych. W dalszej części rozprawy przedstawiono metodę redukcji (kompresji) danych testowych, której celem jest osiągnięcie wysokiej efektywności kodowania. Zaproponowane podejście opiera się na obserwacji, że wśród wyspecyfikowanych bitów wektorów testowych tylko nieliczne są konieczne (ich wartości oraz przypisania do wejść układu nie można zmienić), podczas gdy pozostałe można zastąpić innymi wartościami przypisanymi do alternatywnych wejść. Tak interpretowane wektory testowe są następnie wykorzystywane do utworzenia cyklicznych szablonów sterujących procesem kompresji (i dekompresji) danych testowych. Ostatni rozdział pracy to kolejny krok w ewolucji metod kompresji danych testowych. Bazując na opisanej we wcześniejszych rozdziałach rozprawy metodzie redukcji danych, nowy algorytm umożliwia dalsze ograniczenie infrastruktury testującej, zwiększa stopień kompresji oraz znacząco zmniejsza pobór mocy w trakcie podawania testów. W szczególności redukuje także rozmiar szablonów, które są dodawane do każdego wektora bez istotnego wpływu na czas testu i wynikową ilość danych testowych.

Number of pages

89

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2172

On-line catalog

to2022500526

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sybille Hellebrand

Place

Paderborn, Germany

Date

05.01.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Matteo Sonza Reorda

Place

Torino, Italy

Date

03.01.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.03.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.