Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Diagnostyka wahań napięcia ukierunkowana na identyfikację i lokalizację uciążliwych odbiorników w sieciach elektroenergetycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Voltage fluctuations diagnostics focused on identification and localization of disturbing loads in power grids

Language

polish

Keywords
PL
  • identyfikacja
  • jakość energii elektrycznej
  • lokalizacja
  • wahania napięcia
  • źródła zakłóceń
EN
  • disturbing loads
  • identification
  • localization
  • power quality
  • voltage fluctuation
Abstract

PL Rozprawę doktorską stanowi monotematyczny cykl publikacji, w którym przedstawiono nowe podejście umożliwiające selektywną identyfikację i lokalizację źródeł wahań napięcia, które zmieniają swój stan z częstotliwością do 3fc, gdzie fc jest częstotliwością sieciową. Zaproponowany algorytm składa się z trzech bloków. W pierwszym bloku zarejestrowane napięcia są demodulowane z użyciem autorskiej metody demodulacji amplitudy z estymacją przebiegu nośnego. W drugim bloku estymowane przebiegi modulujące poddawane są dekomponowane z użyciem ulepszonej empirycznej transformaty falkowej (EEWT). Na podstawie estymowanych z użyciem EEWT sygnałów składowych wypadkowego sygnału modulującego wyznaczane są wybrane parametry skojarzone z poszczególnymi źródłami wahań napięcia. Na podstawie tych parametrów dla analizowanych punktów sieci, możliwe jest zidentyfikowanie typu występujących źródeł zakłóceń, oraz wskazania ich punktów zasilania bazując na metodzie oceny propagacji wahań napięcia.

EN The Ph.D. dissertation is a mono-thematic series of publications, which presents a new approach allowing for the selective identification and localization of voltage fluctuations sources that change their operating state with a frequency of up to 3fc, where fc is the power frequency. The proposed algorithm consists of three blocks. In the first block, recorded voltages are demodulated using the proprietary amplitude demodulation method with carrier signal estimation. In the second block, estimated modulating signals are decomposed using the enhanced empirical wavelet transform (EEWT). Selected parameters associated with individual disturbing loads are determined on the basis of resultant modulating signal components estimated with the use of EEWT. On the basis of selected parameters for analyzed power grid points, it is possible to identify the type of disturbing loads and to indicate their supply points based on the method of assessing the propagation of voltage fluctuations.

Number of pages

116

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 2167

On-line catalog

to2022500521

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Bień

Place

Kraków, Polska

Date

30.01.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Janusz Mindykowski

Place

Gdynia, Polska

Date

27.01.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Kazimierz Wilkosz

Place

Wrocław, Polska

Date

06.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.03.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.