Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rozszerzony nadzór w czasie rzeczywistym izolatorów przepustowych transformatorów energetycznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Extended on-line supervising of high-voltage power transformers bushings

Language

polish

Keywords
PL
  • wysokonapięciowe izolatory przepustowe
  • monitoring on-line
  • metoda napięciowa
  • integracja systemów
EN
  • high-voltage bushings
  • on-line monitoring
  • voltage method
  • system integration
Abstract

PL Degradacja wysokonapięciowych transformatorowych izolatorów przepustowych może prowadzić do niespodziewanej awarii. Stan tych podzespołów bada się zatem metodami off-line oraz on-line. Metody off-line nie zapewniają wczesnego wykrycia niebezpiecznych symptomów. Mankamenty metod on-line wynikają z niedokładności, niestabilności oraz wielogodzinnego uśredniania pomiarów współczynnika strat dielektrycznych i pojemności przepustu. Wykazano, że uwzględnienie asymetrii napięć liniowych w metodzie on-line poprawia jakość wyników. Powiązano wskaźniki izolacji z temperaturą oleju i otoczenia oraz wprowadzono współczynniki zmniejszające niepewności pomiarów. Wyznaczono niepewności pomiarów laboratoryjnych skonstruowanego modułu pomiarowego oraz oczekiwane niepewności w warunkach stacji energetycznej. Analiza rzeczywistych danych potwierdziła poprawność wykonanych oszacowań. Dzięki integracji modułu monitoringu z systemem dyspozytorskim oraz monitoringu transformatora zrealizowano nadzór on-line stanu przepustów. Oceniono także możliwości wykorzystania uzyskanych wyników do rozbudowy nadzoru przepustów.

EN Degradation of high-voltage transformer bushings can lead to unexpected failure. So, the off-line and on-line condition monitoring of these components is justified. Off-line methods does not ensure an early detection of dangerous symptoms. On-line methods shortcomings result from low accuracy, instabilities and hours of bushings dielectric loss factor and capacity measurements averaging. It has been demonstrated that taking into account the line voltages unbalance in on-line method, improves the results. The insulation indices were linked to the oil and ambient temperature. The coefficients were introduced to decrease measuring uncertainty. The measurements uncertainty of the constructed measuring module in laboratory conditions and the expected uncertainty in power station conditions were determined. The performed estimations were confirmed by an analyze of actual data. Thanks to monitoring module integration with the dispatch system and transformer monitoring, on-line bushing supervising was carried out. The potential use of obtained results to an extension of bushing supervising was also discussed.

Number of pages

234

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

power engineering

Signature of printed version

DrOIN 2166

On-line catalog

to2022500514

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Cichoń

Place

Opole, Polska

Date

21.01.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Grzegorz Masłowski

Place

Rzeszów, Polska

Date

14.01.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Paweł Rózga

Place

Łódź, Polska

Date

09.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.03.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.