Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda kształtowania odporności organizacji poprzez zarządzanie zasobami materialnymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Method for improving organisational resilience through material resources management within a manufacturing company

Language

polish

Keywords
PL
  • odporność organizacji
  • zasoby materialne
  • Przemysł 4.0
EN
  • organization resilience
  • material resources
  • Industry 4.0
Abstract

PL Rozprawa doktorska podejmuje tematykę odporności organizacji i uzupełnia luki badawcze zidentyfikowane w tym obszarze. W rozdziale pierwszym pracy przedstawiono zakres pracy, definiując jej cele oraz hipotezy, a także opisując metodykę badawczą. Rozdział drugi został poświęcony pojęciu odporności organizacji. Rozdział trzeci został poświęcony zarządzaniu zasobami i istocie tego zarządzania w kontekście zasobów materialnych. W rozdziale czwartym opisano wybrane instrumenty, wykorzystywane między innymi w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, identyfikując ich potencjał wdrożeniowy oraz wpływ na efektywność procesów. Rozdział piąty przedstawia badania świadomości istoty odporności organizacji realizowane z wykorzystaniem metody ankietowej. W rozdziale szóstym autor skupia się na badaniu oceniającym wpływ wybranych instrumentów na efektywność procesów organizacji. Rozdział siódmy opisuje badania poziomu odporności organizacji metodą symulacyjną. Rozdział ósmy to zakończenie, w którym autor opisuje strukturę pracy, przyjęte założenia i ograniczenia, podsumowuje rezultaty i nakreśla potencjalne etapy dalszych badań.

EN Dissertation is describing the topic of organisational resilience fulfilling research gaps identified within this area. In the first chapter the scope, targets and hypothesis of dissertation were defined as well as research methods were described. Second chapter focused on organisational resilience term. Third chapter has been dedicated to the area of resources management underlying importance of material resources management. In the following chapter chosen instruments were described focusing on their implementation potential and possible increase of processes efficiency. In fifth chapter research focusing on identifying level of understanding and criticality of organizational resilience as well as factors which determine resilience is presented. In sixth chapter author focused on studying the impact of implementation of chosen instruments on organisation’s processes. In seventh chapter author described results of simulation research conducted to identify organisational resilience level based on different scenarios. Eighth chapter serves as summary in which the structure of dissertation is described together with assumptions, results of research as well as further plans for continuing the research.

Number of pages

274

OECD domain

social sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2179

On-line catalog

to2022000512

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mariusz Jedliński

Place

Szczecin, Polska

Date

22.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

15.02.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.04.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.