Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Cyplik

PBN ID

924385

ResearcherID

M-2796-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (23)

Legenda:  Indeksowane w WoS