Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Piotr Cyplik

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

piotr.cyplik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

ResearcherID

M-2796-2014

ORCID

0000-0002-5775-6760

Google Scholar

wPcZJkYAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS