Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Skuteczność wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Effectiveness of secondary horizontal waterproofing by chemical injection

Language

polish

Keywords
PL
  • hydroizolacja
  • zawilgocenie
  • renowacje
  • iniekcja
EN
  • waterproofing
  • moisture
  • renovations
  • injection
Abstract

PL Przedmiotem pracy było poznanie zjawiska kapilarnego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, jak również analiza stosowanych dotychczas w kraju i na świecie metod oceny szeroko rozumianej skuteczności wtórnych izolacji poziomych wykonywanych w technologii iniekcji chemicznej. Z kolei celem pracy stało się zaproponowanie parametru pozwalającego ocenić i porównać skuteczność stosowanych środków iniekcyjnych. W ramach pracy przeprowadzono badania absorpcji kapilarnej na niewielkich murkach referencyjnych, tj. próbkach składających się z sześciu cegieł ceramicznych ułożonych w trzy warstwy i połączonych zaprawą wapienno-cementową. Po analizie uzyskanych wyników zaproponowano nową procedurę prowadzącą do ustalenia stopnia redukcji dynamiki absorpcji kapilarnej, jako kryterium pozwalającego klasyfikować środki iniekcyjne pod kątem ich wpływu na zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci w przegrodach budowlanych.

EN The subject of the study was to recognize the phenomenon of capillary moisture transport in building partitions and ways to counteract this phenomenon, as well as to analyze methods used so far in Poland and in the world to assess the broadly understood efficiency of secondary horizontal insulation made by chemical injection technology. On the other hand, the aim of this work was to propose a parameter which would allow to evaluate and compare the effectiveness of the applied injecting agents. In this study, capillary absorption tests were conducted on small reference masonry, i.e., samples consisting of six clay bricks arranged in three layers and bonded with lime-cement mortar. After analysing the obtained results a new procedure was proposed to determine the degree of reduction of capillary absorption dynamics as a criterion to classify injecting agents in terms of their effect on inhibition of capillary moisture transport in building partitions.

Number of pages

211

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 2184

On-line catalog

to2022500561

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Hoła

Place

Wrocław, Polska

Date

29.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Beata Nowogońska

Place

Zielona Góra, Polska

Date

17.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.05.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.