Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ powłok dielektrycznych na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną gazowych układów izolacyjnych

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The influence of dielectric coatings applied on the surface of electrodes on the electric strength of Gas Insulation Systems

Language

polish

Keywords
PL
  • gazowe układy izolacyjne
  • wyładowania niezupełne
  • emisja akustyczna
  • powłoki dielektryczne
  • wytrzymałość elektryczna
EN
  • gas insulation systems
  • partial discharges
  • acoustic emission
  • dielectric coatings
  • electric strength
Abstract

PL Praca doktorska podejmuje problematykę obecności powłok dielektrycznych na powierzchniach elektrod aluminiowych i dodatkowego ich nasycenia (uszczelnienia) na wytrzymałość elektryczną układów izolacyjnych z powietrzem oraz SF6 przy napięciu przemiennym. Stwierdzono, że pokrycie powierzchni elektrod warstwą tlenku aluminium układów izolacyjnych z SF6 powodowało zwiększenie wytrzymałości elektrycznej badanych układów, w zależności od ciśnienia gazu (od 10% do blisko 70%). Dokonano analizy wpływu obecności przedmiotowych powłok na parametry sygnałów emisji akustycznej towarzyszących wyładowaniom niezupełnym. Przeprowadzone analizy wykazały wpływ dodatkowych powłok na zarejestrowane sygnały EA, a więc pośrednio na wnz. Wyniki powyższych analiz pozwalają stwierdzić, że zastosowanie dodatkowych powłok dielektrycznych podnosi parametry użytkowe układu izolacyjnego.

EN The purpose of this dissertation is the present the issue of electrical properties of Gas Insulation Systems. Its focus is the study of the influence of dielectric coatings applied on the surface of aluminium electrodes and their additional saturation (sealing) on the electric strength of insulation systems with air and SF6 at an Alternating Voltage. It was found that by applying the layer of aluminium oxide over the surface of electrodes of insulating systems with SF6 resulted in the increase of the electric strength of tested systems by 10% to nearly 70%, depending on the gas pressure. Thanks to the conducted analyses it was found that additional coatings indeed have influence on the registered EA signals, and therefore indirectly on Partial Discharges. Because of the results of the aforementioned analyses it can be concluded that the use additional dielectric coatings improves performance parameters of the insulation system.

Number of pages

105

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics and electrical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2197

On-line catalog

to2022998695

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Aleksandra Rakowska

Place

Poznań, Polska

Date

31.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Skubis

Place

Opole, Polska

Date

22.03.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.