Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Redox activity of pseudohalides in electrochemical capacitor application

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Aktywność redoks pseudohalogenków w kondensatorach elektrochemicznych

Language

english

Keywords
EN
  • electrochemical capacitor
  • redox-active electrolytes
  • pseudohalides
  • gold nanoparticles
  • electrochemical dilatometry
PL
  • kondensator elektrochemiczny
  • elektrolity aktywne redoks
  • pseudohalogenki
  • nanocząstki złota
  • dylatometria elektrochemiczna
Abstract

EN Doctoral dissertation concerns redox-active electrolytes and their application in electrochemical capacitors (ECs). This work is divided into three parts. The basics of ECs are introduced and described in Chapter I.Special attention is paid to electrolytes for ECs and possibilities for their performance parameters improvement. New redox-active electrolytes proposed for electrochemical capacitors are presented in Chapter II. The electrolytes contain pseudohalide anions as the source of redox reactions. Moreover, it was investigated whether the addition of gold nanoparticles to the electrolytes containing thiocyanate anion can further improve the EC's operating parameters. The description of the charge storage mechanism of the cells operating in ionic liquid and aqueous solution (lithium sulfate) as electrolyte is given in Chapter III. The dissertation finishes with general summary and research perspectives.

PL Praca doktorska dotyczy zastosowania elektrolitów wykazujących aktywność redoks w kondensatorach elektrochemicznych (KE). Praca ta została podzielona na trzy części. Podstawowe informacje dotyczące KE zostały przedstawione w Rozdziale I. Szczególną uwagę poświęcono elektrolitom stosowanym w KE oraz możliwościach poprawy ich parametrów użytkowych. Nowe elektrolity do KE, wykazujące aktywność redoks, zostały przedstawione w Rozdziale II. Elektrolity te zawierają aniony pseudohalogenkowe jako źródło reakcji redoks. Co więcej, zbadano jak dodatek nanocząstek złota wpływa na dalszą poprawę parametrów pracy KE. Opis mechanizmów magazynowania energii dla urządzeń pracujących w cieczy jonowej i elektrolicie wodnym (siarczanie(VI) litu) jest przedstawiony w Rozdziale III. Praca ta zakończona jest podsumowaniem oraz perspektywami badawczymi.

Number of pages

165

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2188

On-line catalog

to2022000419

Comments

W skład rozprawy doktorskiej wchodzi cykl publikacji niedostępny ze względu na prawa autorskie. W SIN dostępna jest tylko skrócona wersja rozprawy.

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrea Balducci

Place

Jena, Germany

Date

13.05.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Wieczorek

Place

Warszawa, Poland

Date

19.05.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

21.06.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.