Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Fic

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

krzysztof.fic@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 38

PBN ID

2339016

ResearcherID

G-2572-2014

ORCID

0000-0002-5870-7119

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (36)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS