Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Krzysztof Fic

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

krzysztof.fic@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 38

ORCID

0000-0002-5870-7119

ResearcherID

G-2572-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (44)

Rozdziały (11)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (36)

Recenzje prac dyplomowych (49)

Wyniki (18)