Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Energy-Efficient Resource Allocation in OFDM Systems with Computational Awareness

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Efektywna energetycznie alokacja zasobów w systemach OFDM ze świadomością obliczeniową

Language

english

Keywords
EN
  • energy efficiency
  • computational awareness
  • OFDM/OFDMA
  • resource allocation
PL
  • efektywność energetyczna
  • świadomość obliczeniowa
  • OFDM/OFDMA
  • alokacja zasobów
Abstract

EN In the dissertation, algorithmic solutions have been proposed to provide high energy efficiency (EE) of the OFDM-based wireless communication systems with computational awareness. The state of the art with the original classification of the key aspects of energy-efficient resource allocation in the context of OFDM is presented. The definition of the EE metric with the ways its maximization are presented. Moreover, the analysis of each aspect and the relation between them have been discussed. Then, the investigated EE resource allocation methods and solutions are presented for a single OFDM link, multiuser OFDMA networks and multiuser OFDMA relay networks. The simulation results demonstrate the energy efficiency gains in all proposed methods compared to existing ones. Finally, the practicality of the EE resource allocation is discussed. The problem of nonlinear power amplifier characteristics, the trade-offs and recommendations for future EE OFDM networks design have been discussed.

PL W rozprawie zaproponowano algorytmy przydziału zasobów zapewniające wysoką efektywność energetyczną (EE) systemów komunikacji bezprzewodowej opartych na technice OFDM ze świadomością obliczeniową. Przedstawiony został stan wiedzy wraz z oryginalną klasyfikacją kluczowych aspektów energooszczędnej alokacji zasobów w kontekście techniki OFDM. Przedstawiono definicję metryki EE oraz sposoby jej maksymalizacji. Ponadto, przedstawiono analizę każdego z aspektów i zależności między nimi. Następnie przedstawiono oryginalne algorytmy optymalizacji efektywności energetycznej kolejno: dla pojedynczego łącza OFDM, sieci z wielodostępem OFDMA oraz wielodostępowych sieci przekaźnikowych OFDMA. Wyniki symulacji pokazują, że efektywność energetyczna dla wszystkich zaproponowanych algorytmów jest wyższa w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami. W rozprawie poruszono również problem nieliniowości wzmacniacza mocy oraz omawiano praktyczne aspekty projektowania przyszłych energooszczędnych sieci OFDM.

Number of pages

119

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2190

On-line catalog

to2022000415

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Luis M. Correia

Place

Lisbon, Portugal

Date

08.04.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Lajos Hanzo

Place

Southampton, United Kingdom

Date

01.05.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

27.06.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.