Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ dynamicznych oddziaływań radiacyjnych podłóg chłodzących na ich charakterystyki użytkowe

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of the dynamic interactions of radiant cooling floors on their functional characteristics

Language

polish

Keywords
PL
  • radiacyjne podłogi chłodzące
  • nieustalona wymiana ciepła
  • symulacje numeryczne
  • komfort cieplny
EN
  • radiant cooling floors
  • unsteady heat transfer
  • numerical simulations
  • thermal comfort
Abstract

PL W rozprawie zawarto przegląd metodyki projektowania radiacyjnych podłóg chłodzących oraz analizę metod rozwiązywania problemu przepływu ciepła w pomieszczeniach. Opracowano model obliczeniowy do analiz dynamicznych oddziaływań cieplnych podłóg chłodzących metodą symulacji numerycznych, który zaimplementowano jako program komputerowy w języku programowania C++. Model obliczeniowy walidowano poprzez pełnoskalowe badania eksperymentalne. Zrealizowano symulacje komputerowe dotyczące przepływu ciepła w przykładowym pomieszczeniu biurowym wyposażonym w podłogę chłodzącą, obejmujące dynamiczne oddziaływania zysków ciepła od ludzi i sprzętu oraz od promieniowania słonecznego. Badano wpływ parametrów konstrukcyjnych i operacyjnych, strategii sterowania oraz dynamicznych oddziaływań cieplnych systemów radiacyjnych podłóg chłodzących na ich charakterystyki użytkowe i parametry komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Sprecyzowano rekomendacje i wytyczne projektowe oraz eksploatacyjne dla tego typu systemów możliwe do praktycznej implementacji w procesie ich projektowania i użytkowania.

EN The methodology of designing radiant cooling floors and the methods for solving the heat flow problem in rooms was reviewed. A computational model for the analysis of the dynamic interactions of radiant cooling floors was developed, using the numerical simulation method. The model was implemented as a computer program developed in the C++ programming language. The computational model was validated through full-scale experimental studies. Computer simulations of heat flow in an exemplary office room equipped with a cooling floor were carried out to investigate the dynamic effects of internal heat gains from people and equipment, and external heat gains from solar radiation. The influence of design and operational parameters, control strategies and dynamic effects of radiant cooling floors systems on their performance characteristics and thermal comfort parameters in the room were investigated.

Number of pages

209

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 2196

On-line catalog

to2022000420

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tomasz Cholewa

Place

Lublin, Polska

Date

14.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Szaflik

Place

Szczecin, Polska

Date

11.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.