Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza zautomatyzowanego procesu doczołowego łączenia termozgrzewalnych pasów napędowych i transportujących

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the automated butt joining process of the thermoweldable drive and conveyor belts

Language

polish

Keywords
PL
  • zgrzewanie doczołowe
  • pasy napędowe
  • pasy przenośnikowe
  • zgrzewanie pasów
  • polimery termozgrzewalne
EN
  • butt welding
  • drive belts
  • conveyor belts
  • belts welding
  • thermoweldable polymers
Abstract

PL Tematyka rozprawy doktorskiej związana jest z problematyką produkcji termozgrzewalnych pasów napędowych i transportujących o przekroju kołowym, wykonanych z elastomerów termoplastycznych. Jednym z najważniejszych etapów tego procesu produkcyjnego jest ich zgrzewanie doczołowe, do postaci zamkniętego obwodu o ściśle określonej długości. W celu poprawy powtarzalności cech otrzymywanych pasów, a także polepszenia efektywności produkcji, podjęto prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem takiej technologii zgrzewania tych elementów, która pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu produkcyjnego. Na podstawie badań wybranych właściwości termomechanicznych termoplastycznego poliuretanu, z którego wykonywane są pasy, wyników szczegółowej analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas takiej operacji zgrzewania, a także modelowania procesu uplastyczniania materiału, opracowano rozwiązanie konstrukcyjne zautomatyzowanego urządzenia zgrzewającego. Dodatkowo sformułowano metodologię doboru parametrów technologicznych zapewniających efektywne zgrzewanie.

EN The subject of the dissertation is related to the manufacturing of the thermoweldable belts which are used in drive and transportation systems. These belts have a circular cross-section and are made of thermoplastic elastomers. One of the most important stages of their production process is butt joining of the semi-finished product, in order to obtain the closed-loop with precisely defined length. To improve the repeatability of the quality of final products, as well as the efficiency of the production process, research activity was undertaken in order to develop welding technology, which will allow performing this technological operation in an automated way. On the basis of the examinations of selected thermomechanical properties of the welded material, detailed analysis of the physical phenomena which occur during such welding as well as modeling on the plasticization operation, the construction of the automated welding machine were designed. Additionally, on the basis of performed works, the methodology of selection the technological parameters were determined. This allows performing the hot plate welding process in an effective way.

Number of pages

308

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2200

On-line catalog

to2022000423

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Michał Bembenek

Place

Kraków, Polska

Date

02.06.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Kubiak

Place

Częstochowa, Polska

Date

2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.